پرچم تشریفات ریشه دار

کیفیت برش پرچم در ماندگاری و طول عمر پرچم تاثیر مستقیمی دارد . در پرچم های بی کیفیت مواردی چون  شستشو ، شرایط محیطی و کیفیت پارچه پرچم  احتمال  خطر پاره شدن  و ریش ریش شدن  بیشتر است . پرچم تبلیغاتی حد اقل باید 5 سال عمر کند . پرچم تشریفات ریشه دار با پایه خورشیدی یا پنجه شیری پرچم های ارزانی نیستند . به همین خاطر برای پرچم های مثل پرچم تشریفات ریشه دار باید بهترین جنس پارچه استفاده شود . آبان پرچم تولید کننده پرچم است و انتخاب پارچه با کیفتی را یکی از معیارهای اصلی تولید پرچم میداند . جهت مشاوره و ثبت سفارش میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید .

پروژه های مرتبط